Sử dụng nước ấm sẽ giảm thiểu tối đa thời gian bạn cần đợi để hòa tan một viên thuốc. Sử dụng nước lạnh hoặc nóng cũng không sao, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên dùng nước ấm.