Bạn có thể lắc hoặc không, điều đó không bắt buộc. Đây là sản phẩm hoà tan hoàn toàn. Bạn chỉ cần đợi vài phút trước khi sử dụng. Bạn cũng không cần lấy dụng cụ để khuấy đều dung dịch.