Sau khi sản phẩm đã hoà tan, thì sản phẩm sẽ không khác các chất tẩy rửa làm sạch truyền thống được bán ở siêu thị . Sản phẩm dùng tiêu hao hết nhanh hay lâu tùy thuộc vào tần suất bạn vệ sinh / rửa và mức độ bạn sử dụng, thường phụ thuộc vào quy mô gia đình bạn.