Là sản phẩm viên nang hoà tan của tập đoàn Sutter industries Spa ( Italia). Sản phẩm dễ dàng hoà tan trong nước và sẵn sàng sử dụng như bất kỳ sản phẩm nào đang có trên thị trường như chai lau kiếng, lau đa năng, lau nhà tắm và nhà bếp.