Việc sử dụng nó rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Áp dụng chung cho tất cả các sản phẩm