Làm thế nào có thể chắc chắn nước ozone ổn định (SAO) thực sự làm sạch?

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2014, Tersano nhận được một lá thư từ Green Seal thông báo rằng nước ozone ổn định (SAO) đáp ứng các tiêu chuẩn GS-37 và GS-53 cho các sản phẩm làm sạch - với cả hai tiêu chuẩn cụ thể về hiệu suất làm sạch....

«1 2