Giới thiệu về cuocsongxanh.com

Cuộc sống xanh là một trang web cũng như một thương hiệu của công ty 3N Tech, tách ra khỏi mãng cung cấp giải pháp công nghiệp. Tại Cuộc Sống Xanh, chúng tôi cung cấp các giải pháp làm sạch thân thiện môi trường, không độc hại cho con người, vật nuôi và giảm thiểu tối đa sử dụng đồ nhựa và các hoá chất truyền thống. Ngoài ra các giải pháp của chúng tôi là cực kì kinh tế và không cần vận chuyển, tích trữ do đó giảm được lượng khí thải các bon ra môi trường trong quá trình vận chuyển sử dụng xăng, dầu. 

Giới thiệu về cuocsongxanh.com

Tại Cuộc Sống Xanh, chúng tôi cung cấp các giải pháp làm sạch thân thiện môi trường, không độc hại cho con người, vật nuôi và giảm thiểu tối đa sử dụng đồ nhựa và các hoá chất truyền thống.

Giới thiệu về hãng Tersano

Tersano Inc. là một công ty sáng tạo tư nhân có trụ sở tại Windsor, Ontario, Canada với các văn phòng và trung tâm phân phối trên khắp Canada, Hoa Kỳ, Úc và Châu Âu và Châu Á. Công ty phát triển và sản xuất các thiết bị sản xuất ozone nước...